Promocje
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności oraz plików "cookies"

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kokodinoko.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów

korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym

www.kokodinoko.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików „Cookies”.

2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Stanisław Bieryt prowadzący

działalność gospodarczą pod firma KALITANO z siedziba w 33-300 Nowy Sącz, ul. Leonida

Teligi 31/2, NIP: 734 130 90 50, REGON: 121 339 963, telefon kontaktowy: 796 974 010, poczta

elektroniczna: sklep@kokodinoko.pl.

3. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób

korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są

przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135).

4. Zbiory danych osób korzystających ze strony internetowej zgłoszone są do Generalnego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne

i każdorazowo podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później niż w terminie 30 dni od

daty zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis

sposobów ochrony zastosowanych przez Administratora.

5. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji w

jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się

poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom

mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu

innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować

w razie wątpliwości.

6. Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak:

środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej

i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz

środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych,
a w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym

osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w

niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem takich danych.

7. Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym

dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może

być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za

zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe

zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do

Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie

niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i

otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

 

§ 2 Zasady prywatności

1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz

poufności danych osobowych Klientów Sklepu internetowego oraz korzysta z danych

osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim użytkownik powierzył dane

Administratorowi.

2. Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób

wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób

informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz

udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości,

pytań, uwag.

3. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez Sprzedawcę danych osobowych

Klienta, Sprzedawca niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich

wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym

związane.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów Sklepu internetowego przed

nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem

informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.

5. Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji

dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną

danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów

dotyczących ochrony danych osobowych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi

zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

 

§ 3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług

dostępnych w sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:

a) w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

b) w celu zawarcia umowy sprzedaży,

c) w celu wystawienia faktury VAT,

d) prowadzenia Konta Klienta,

e) realizacji usługi Formularza kontaktowego

2. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) imię i nazwisko,

b) telefon,

c) adres poczty elektronicznej (e-mail),

d) adres dostawy,

e) nazwa i siedziba firmy,

f) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

3. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest

całkowicie dobrowolne, i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług

świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 4 Polityka „Cookies”

1. Sprzedający zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu

gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub

Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do

przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na

witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie

tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies

„sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania,

wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies

„stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach

plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez. Klienta.

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów

poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie

bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji

Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do

zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością

wyboru Towarów.

3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie

zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub

uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient

jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń

funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

5. Klient, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej

chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania

należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której

aktualnie korzysta Klient.

6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki

internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

 

§ 5 Prawa i obowiązki

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź

wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej

bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie

obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Klient, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych

przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, a

także usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, przysługuje bez

podania jakiejkolwiek przyczyny.

3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie

woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może

skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem

Sklepu internetowego , bądź ich poważnym ograniczeniem.

5. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (kurier ) już od 200,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl